Kandydat

Wyższe Seminarium Duchowne

Warunki przyjęcia

kandydatów pochodzących z Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Rozmowy z wychowawcami seminaryjnymi

Badania psychologiczne

Więcej informacji

dotyczących rekrutacji udzieli Ci ksiądz wicerektor Tomasz Krzysztofiak:
e-mail: tomkrzy2@gmail.com
tel.: +48 783 487 669

Wymagane dokumenty

  • Własnoręcznie napisane podanie do Jego Eminencji Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski
  • Świadectwo chrztu i bierzmowania
  • Życiorys napisany własnoręcznie
  • Kopia świadectwa maturalnego
  • Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • Opinie wystawione przez Księdza Proboszcza oraz Katechetę
  • Świadectwo lekarskie o możliwości podjęcia studiów
  • Zaświadczeni o niekaralności
  • 2 fotografie legitymacyjne + wersja elektroniczna
  • Kwestionariusz personalny wypełniony podczas rozmowy z wychowawcami Seminaryjnymi